Att ringa till Åland

Finlands landsnummer är 358 och Ålands riknummer är 018. Från exempelvis Sverige ringer du alltså +358-18-12345

Att ringa på Åland

När du ringer lokalsamtal på Åland från en mobiltelefon slår du landsnummer +358 och Ålands riktnummer 18 före telefonnumret. När du ringer till ett åländskt mobilnummer gör du på samma sätt: +358 och sedan abonnentens nummer.

Alla samtal till Finland är inrikes, du behöver bara slå aktuellt riktnummer ifall du använder en fast telefon.
För att ringa utomlands slår du ”00” ( eller ”+” ifall du använder mobil) följt av landsnummer. Om du ringer till Sverige blir det exempelvis 0046-18-363626.

Kontantkort till mobiltelefoner kan du bl.a. köpa hos Store på torggatan, MI-data på Ålandsvägen och Tipsettan.
Notera att vissa kontantkort fungerar endast i eget land. Har du ett kontantkort i telefonen bör du kontakta din leverantör före du åker till Åland för att säkerställa att/hur kortet och telefonen fungerar utomlands.

Telefonautomater för kort Hummelvik färjfäste, Sandösunds camping, Puttes Camping, Vårdö Vargata

Datorer och trådlöst nät. Datatrafik utomlands kan vara dyrt. Koppla därför upp dig mot de gratis trådlösa nät som idag erbjuds på många ställen. Kontantkort för datatrafik kan köpas från Store på Torggatan i Mariehamn.

Viktiga telefonnummer

Allmänt nödnummer 112
Sjöräddning 020 41 000, Polis +358 18 10 022, Akuten +358 18 5355, Sjukvård +358 18 538 500, Tandläkare +358 18 14 600, Veterinär +358 18 14 900, Bilbärgning 0457 313 5747, +358 18 31 747, Turistinformation +358 18 24 000.


Relaterade artiklar

Stornäset − skogsvandring i rofylld omgivning

Kastelholms Skogsstig och Strandstig börjar båda i den mäktiga bokskogen med anor från början av 1930-talet. Efter bokskogen kan man antingen ta Strandstigen (ca 5 km) som i huvudsak följer Lumparns stränder eller välja den något kortare Skogsstigen (ca 2,5 km). 

Läs mer

Ramsholmen − praktfulla lövängar med doft av hav och ramslök

Ramsholmens lövängsområde med strandängar hör till våra artrikaste naturtyper. Under våren och sommaren är blomprakten bedövande med vitsippshav, gullvivor, orkidéer, kungsängsliljor och andra rariteter samt hamlade askar och hassellundar.

Läs mer

Prästgårdsnäset − artrikedom och andlighet i historiska omgivningar

Prästgårdsnäset med sina hassellundar, ståtliga ask- och ekbackar och vackra strandängar har sedan urminnes tider i huvudsak nyttjats som Finströms prästgårds betesmark. Området har en rik flora med cirka 200 noterade arter.

Läs mer

Nåtö − kulturlandskap med vårens blomsterprakt

Nåtö är ett lövängsområde och en av våra artrikaste naturtyper. Nåtö bjuder på prunkande blomsterängar och beteshagar med bland annat rika orkidébestånd, unika strandängar och svala, lummiga hassellundar. 

Läs mer

Långbergen − vildmark och stenålder

Från Vargstensslätten går du mot Långbergen där du får kliva in hos de första ålänningarna ute i ett stort hav. På högsta punkten på Långbergen är det en underbar utsikt mot Orrdalsklint och Norrhavet. 

Läs mer

Kungsö batteriberg − ryskt kustbatteri med havsutsikt

Inom Kungsö batteri finns en cirka 2 km lång stenlagd rysk militärväg och kasernområde som under åren 1916–1918 anlades på toppen av Dalsberg. Anläggningen ingick i en stor försvarslinje som sträckte sig från Åland i norr till Dagö-Ösel i Estland.

Läs mer

Höckböleholmen − kungsängsliljornas rike

Höckböleholmen är topografiskt omväxlande med en stor biologisk mångfald. Här finns lundartad natur, torräng, strand, sumpskog och hällmarker. Vårblomningen av blåsippor och vitsippor och ett viltväxande bestånd av kungsängslilja är en sevärdhet.

Läs mer

Herröskatan − badklippor och havsörnar

Herröskatans flora är mycket rik och uppvisar många inslag av åländska särdrag såsom slåtterängar, lundar och artrika ängsbackar. Viltväxande tidlösa, “nakna jungfrun”, på västra sidan av udden är en av Herröns rariteter.

Läs mer