Området ingår Landskapet Ålands fiskekortsområden var du kan idka fiske genom att lösa fiskekort.

Kortet gäller på samtliga områden som ingår i Landskapet Ålands fiskekortsområden.

Som besökare kan du välja mellan endagskort, tvådagarskort eller sjudagarskort. Kortet berättigar till fiske med handredskap (spinnspö, pilk och metspö). Trollingfiske är inte tillåtet.

REGELVERK:

Nåtö-Jungfruskär är naturreservat där följande regelverk gäller:

På Nåtö-Jungfruskär fiskekortsområde är fritidsfiske och husbehovsfiske förbjudet under tiden från och med den 1 april till och med den 15 juni. Under samma tid är även landstigning eller angöring förbjudet

Inom området är det förbjudet att: tälta, göra upp eld, utom på anvisad plats, vid landstigning medföra okopplad hund, borttaga eller skada träd och växter, ta sand, grus, jord eller mineral eller på annat sätt skada markytan eller havsbotten, döda, fånga, ofreda djur, skada eller ta bon, ägg, ungar eller rom, kvarlämna, gräva ner eller sänka skräp eller annat avfall, utom på anvisad plats, varaktigt upplägga, förtöja, eller ankra farkost, utanför vedertagen farled framföra farkost med högre fart än 7 knop, färdas med snöskoter eller annat fordon över land, bedriva annan verksamhet som inverkar oförmånligt på områdets landskapsbild samt väst och djurliv.

I övrigt gäller det allmänna regelverket om fiske som ingår i den åländska fiskerilagstiftningen.

Under tiden från och med den 15 april till och med den 15 juni är det förbjudet att idka spinnfiske eller annat fiske med drag frän stranden.

Det lagstadgade minimimåttet för de olika fiskearterna är: lax 60 cm, havsöring 50, gädda 55 cm, gös 37 cm, braxen 42 och sik 35 cm. Längden mäts från käkspetsen till yttersta ändan av stjärtfenan.

Gösen är genom ett landskapsstyrelsebeslut fredad för fångst under perioden 1.6 – 25.6.

Fisket skall inte bedrivas otillbörligt nära annans redskap eller annans bebodda strand, badplats eller brygga att det förorsakar olägenhet.

REKOMMENDATIONER:

Genom att visa hänsyn mot naturen och andra människor ökar den gemensamma trivseln och fisketuren får sitt rätta värde

Färdas varsamt i närheten av fågelkullar. Blir en fågelkull skingrad är ungarna hjälplöst byte för bl. a. trutar.

Kom ihåg att ta med dig dina sopor.

På många ställen finns det s.k. kummel och skjutskåror. En del av dessa har fortfarande en funktion och i övrigt utgör de minnesmärken från gånga tider och skall aktas.

ÖVERVAKNING:

Fisket i området övervakas av fiskeribyråns personal, tillsyningspersoner och andra övervakande myndigheter. Vid förfrågan skall fiskekort uppvisas för dessa. Dessa har även rätt att avlägsna olovliga fångstredskap samt omhänderta olovligen erhåIIen fångst.

Pris:

Dagkort:                    5 €

Tvådagarskort:       10 €

Veckokort:               20 €


Aiheeseen liittyvää

Överboda

Överboda

Lue lisää

Voittoisia makuja Ahvenanmaalta

Lue lisää

Tutustu Ahvenanmaahan messuilla 2018

Tervetuloa messuille tutustumaan Ahvenanmaahan ja erilaisiin saariston elämyksiin ja matkapaketteihin. Nouda uudet matkaesitteet, inspiroidu ja kuule tuoreimmat vinkit vuoden 2018 tarjonnasta.

Lue lisää

Nauti mökkielämästä muiden seurassa tai omassa rauhassa

Valtaosa Ahvenanmaan mökeistä sijaitsee veden äärellä, ja käytettävissä on tällöin oma vene ja sauna. Saat siten erinomaiset mahdollisuudet uimiseen, veneretkiin ja ihanien auringonlaskujen ihailuun, tai voit vain astua ovesta ulos suoraan metsään, niitylle tai punertavalle graniittikalliolle.

Lue lisää

Aarteenetsintää Maarianhaminassa

Maarianhamina on kaupunki täynnä salaisuuksia, ja täällä on suuri määrä geokätköjä.

Lue lisää

Ahvenanmaan korutaidetta ja italialaista hehkua

Korunvalmistaja-suunnittelija Roberto Ferrari ihastui Italiassa hopeakoruihin iloisella 70-luvulla. Nykyisin hän ammentaa inspiraationsa Ahvenanmaan mullasta ja graniitista.

Lue lisää

Majakkaretkiä ulkosaaristoon

Ahvenanmaan vesillä on useita merimajakoita, joiden perinteet juontavat 1800-luvulle. Moniin majakoihin voi tutustua omin päin matkaamalla omalla veneellä tai opastetulla kierroksella.

Lue lisää

Saariston kuntojuoksuja 2018

Ahvenanmaalla on tarjota kuntojuoksuja ja urheilukilpailuja jokaiseen makuun, niin amatööreille kuin eliittiurheilijoillekin. Kuntoilun ja itsesi haastamisen jälkeen voit palkita itsesi saariston elämyksillä.

Lue lisää