Ålands konstmuseum

Storagatan 1 , 22111 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 25426, +358 18 25415
Fax: +358 18 17440
konst.info@regeringen.ax
www.konstmuseum.ax


Mariehamn

Åländsk konst när den är som bäst!

Ålands konstmuseum grundades år 1963 och är ett landskapsmuseum för åländsk konst. Den permanenta utställningen visar utvecklingen i landskapet Åland från mitten av 1800-talet till våra dagar. Årligen visas ett tiotal specialutställningar med varierande teman, där konstnärer från Åland och andra nationer deltar.

Museet arbetar aktivt för att fungera dels som ett inspirerande forum för landskapets invånare, dels som en kulturbrygga mellan Finland och Sverige.


OBS! Från och med 1 mars 2013 håller museet stängt på grund av ombyggnad!

Mer information på Ålands konstmuseum
Välkomna!

© Copyright visitaland.com 2010 | Ålands konstmuseum | info@visitaland.com |