Location

Självstyrelsegården

Självstyrelsegården 

är det självstyrda Ålands parlaments- och administrationsbyggnad i centrala Mariehamn och invigdes 1978. Här finns det åländska parlamentet, kallat Ålands lagting, och Ålands landskapsregering.Ålands landskapsarkiv förfogar över utrymmen i landskapsregeringens del av administrationsbyggnaden. Självstyrelsegården är ritad av den finländske arkitekten Helmer Stenros som vann den nordiska arkitekttävlingen om Ålands administrativa och kulturella centrum i Mariehamn. Byggnaderna är en del av Projekt 77 där även uppförandet av Ålands museum och Hotell Arkipelag ingick. Inredningen planerades till största del av designern Pirkko Stenros och består av tidstypiska möbler designade av arkitekter som Yrjö Kukkapuro och Alvar Aalto. Den ursprungliga inredningen är till största delen bevarad.

 


Related Services

Bomärket

Bomärket

Läs mer

Skärgårdsmuseet

Läs mer

Wennströms Lanthandel/Museum

Läs mer

Postrotemuseum

Läs mer

Skarpnåtö Hembygdsmuseum

Läs mer

Sålis batteriberg

Läs mer

Ålands Brandkårsmuseum

Läs mer

Ålands Fotografiska Museum

Läs mer