Med anledning av rådande situation kring spridningen av coronaviruset (COVID-19) publicerar Visit Åland nedanstående information. Vi hänvisar alla att följa myndigheternas rekommendationer och de rådande (rese)restriktionerna.

Visit Åland följer noga de instruktioner och rekommendationer vi får från ansvariga myndigheter, i det här fallet främst THL Åland/Finland (Institutet för hälsa och välfärd), där du också hittar den senaste informationen. 

Du som redan är besökare på Åland kan hitta aktuell information på Ålands hälso- & sjukvårds hemsida, www.ahs.ax. Frågor om coronaviruset, symptom och vård besvaras av ÅHS på coronalinjen, tel. 018 535 313. Ålands landskapsregerings informationstelefon för frågor om åtgärder med anledning av undantagstillståndet nås på 018 25 572 eller 018 25 573.

Har du bokat din resa via Visit Ålands onlinebokning och behöver av- eller omboka din resa? Vänligen kontakta oss på [email protected].

 

Viktiga länkar

 

Låt oss ta oss igenom vardagen tillsammans på bästa sätt, låt oss fortsätta drömma och det viktigaste av allt, ta hand om varandra!

 

Hygienrutiner före och under resan

Ta del av tips från samt nya städrutiner m.m. säkerhetsåtgärder som följd av Covid-19 hos:

Visste du att Viking Line som första rederi i världen har verifierats av klassningssällskapet DNV GL i hantering av Covid-19 enligt metoden My Care? 

 

Aktuell information

Landskapsregeringen

Uppdaterad den 02.09.2021

Följande gäller för inresa till Åland/Finland:

1) Du är fullt vaccinerad senast 14 dygn före inresan: inga ytterligare test krävs.

2) Du kan visa upp ett intyg om en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan: inga ytterligare test krävs.

3) Du har fått en dos vaccin (taget senast 14 dygn före resan). I detta fall bör du ta ett coronatest inom 3–5 dygn efter inresan till landet.

4) Du har ett intyg på ett negativt coronatest innan resan (max. 72 timmar gammalt). Du bör ta ett nytt coronatest inom 3-5 dygn från och med ankomsten i landet.

5) Alla övriga resenärer bör ta ett coronatest både vid ankomsten i landet (inom 24 timmar) och ett till inom 3–5 dygn efter ankomsten i landet.

Barn födda år 2006 eller senare får resa ovaccinerade med föräldrar.

 

Det rekommenderas att man loggar in i Finentry-tjänsten före inresa.

Via Finentry bokar du även tid till coronatest. Testet på Åland är gratis. 

https://app.finentry.fi/.

 

Uppdaterad den 23.06.2021

I linje med senaste epidemifasbedömning upphörde landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 17.6.2021.

Rekommendation om munskydd för alla över 15 år i kollektivtrafik och på allmän plats inomhus då man inte kan hålla avstånd upphör 28.6.2021.

Uppdaterad den 24.05.2021

Följande instruktioner gäller offentliga tillställningar utomhus under perioden 21.5–3.6.2021.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer inomhus och högst 100 personer i avgränsade områden utomhus kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa landskapsregeringens anvisning.

Dessutom kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 500 personer ordnas i avgränsade områden utomhus under förutsättning att det finns en på förhand reserverad plats för alla personer och att säkerheten kan garanteras genom att följa landskapsregeringens anvisning.

Uppdaterad den 12.05.2021

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster fr.o.m. 7.-20.5.2021 är begränsade till max 20 personer inomhus och utomhus.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer kan ändå arrangeras ifall säkerheten kan garanteras i enlighet med landskapsregeringens anvisningar.

Dessutom kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 250 personer ordnas i avgränsade områden utomhus under förutsättning att det finns en på förhand reserverad plats för alla personer och att säkerheten kan garanteras genom att följa landskapsregeringens anvisningar.

Uppdaterad den 21.02.2021

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster fr.o.m. 20.02.2021: begränsa med max 10 personer inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras

Läs mer på Landskapsregeringens sidor

Uppdaterad den 15 december 2020

Landskapsregeringen

 • planerar att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från 18.12.2020 till 17.1.2021.
 • rekommenderar att begränsa privata tillställningar inomhus till 20 personer, från 18.12.2020.
 • rekommendation användning av mun- och nässkydd för alla över 15 år i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang inomhus där nära kontakter inte alltid kan undvikas, från 14.12.2020.

Läs mer på Landskapsregeringens sidor

 

Uppdaterad den 30 november 2020

 

 • Landskapsregeringen har beslutat att förbjuda sammankomster med över 50 personer på Åland under tiden 1–31.12.

Läs mer i Landskapsregeringens beslut

 

Uppdaterad den 13 oktober 2020

 

 • Landskapsregeringen har beslutat att förbjuda sammankomster med över 50 personer på Åland under tiden 13–31.10.

 

Uppdaterad den 6 oktober 2020

 

 • Finska regeringen har gett riktlinjer om temporära restriktioner för öppet- och utskänkningstider i restauranger, nattklubbar m.m. förplägnadsrörelser. 

Läs mer i Statsrådets pressmeddelande.

 

Uppdaterad den 24 september 2020

 

 • Finska regeringen har fattat beslut om nya inreserestriktioner som träder i kraft den 28 september. Inreserestriktionerna införs på nytt i trafiken mellan Finland och Estland, Island, Norge, Slovakien, Sverige och Tyskland samt för invånare i Georgien, Kanada och Tunisien som reser från sitt hemland till Finland. 

När restriktioner införs betyder det att man från länderna i fråga inte längre får göra fritidsresor till Finland. Då tillåts endast resor tillbaka till Finland, transittrafik, arbetsresor eller resor på grund av andra nödvändiga skäl. Dessutom rekommenderas karantän och testning för dem som anländer till landet.

Den dagliga trafiken mellan gränssamfunden vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge är fortfarande möjlig. Från och med torsdagen den 1 oktober kan man dessutom resa till Finland från Sverige och Estland för att arbeta utan att det krävs frivillig karantän i 14 dygn eller testning. Fritidsbåtstrafiken från EU-länderna och Schengenländerna till Finland begränsas inte heller. 

Läs mer i i Statsrådets pressmeddelande.

 

Uppdaterad den 11 september 2020

 

 • Finska regeringen fattade 11.9.2020 ett principbeslut om genomförande av hybridstrategin vilket möjliggör att avveckla inreserestriktioner och samtidigt bekämpa coronapandemin vid gränserna. Detta innebär bl.a. att från lördag den 19 september öppnas gränsen åter för inresande från Sverige till Åland. 

Läs mer i Statsrådets pressmeddelande.

 

Uppdaterad den 20 augusti 2020

 

 • Finska regeringen beslöt 18.8.2020 att återinföra reserestriktioner vid de inre och yttre gränserna från och med måndagen den 24 augusti. Detta innebär att gränskontrollen återinförs för Schengenländerna Danmark, Island, Norge, Grekland, Malta och Tyskland samt för Cypern, Irland, Japan och San Marino. Personer som anländer till Finland från dessa länder rekommenderas att hålla sig i karantän under 14 dygn vid ankomst till Finland.

Läs mer på Statsrådets hemsida och i Yles artikel

 

Uppdaterad den 24 juli 2020

 

 • Finska regeringen har beslutat om fortsatta begränsningar i trafiken över de inre och yttre gränserna. Begränsningarna träder i kraft måndagen den 27 juli och gäller fram till den 25 augusti. Regeringen kommer att göra en ny bedömning av epidemiläget och reserestriktionerna om cirka två veckor.

Statsrådet beslutade vid sitt sammanträde i dag den 23 juli att återinföra gränskontrollen vid de inre gränserna mellan Finland och Österrike, Slovenien och Schweiz. I dessa länder har antalet coronafall ökat sedan den föregående utvärderingen.

Kontrollen vid de inre gränserna fortsätter i trafiken mellan Finland och Spanien, Luxemburg, Portugal, Polen, Frankrike, Sverige och Tjeckien, med undantag för fritidsbåtstrafiken, där den inre gränskontrollen redan tidigare avskaffats. 

Läs mer på Statsrådets hemsida.

 

Uppdaterad den 10 juli 2020

 

 • Finska regeringen har beslutat att från och med den 13 juli 2020 lätta reserestriktioner och avskaffa den inre gränskontrollen för länder som haft högst åtta nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen. 

På basis av det nuvarande epidemiläget avskaffas den inre gränskontrollen för följande länder: Belgien, Grekland, Italien, Liechtenstein, Malta, Nederländerna, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Ungern och Österrike. Finland har redan tidigare slutat med de inre gränskontrollerna i trafiken mellan Finland och Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen samt fritidsbåtstrafiken. 

 • Regeringen kommer att se över epidemiläget med två veckors mellanrum och återkommer inom de närmaste veckorna med eventuella nya beslut om ändringar i gränstrafiken från och med den 27 juli 2020. 

Läs mer på Statsrådets hemsida.


Uppdaterad den 12 juni 2020

 

 • Övervakningen av de inre gränserna upphör den 15 juni 2020 i fritidsbåttrafiken mellan Schengenländerna. Detta innebär att medborgare i Schengenländer, bl. a. från Sverige, kan komma till Åland med egen båt. Personer som anländer från bl.a. Sverige, Tyskland och Ryssland ska under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän vid ankomst till Åland.

Läs mer på Gränsbevakningsväsendets hemsida och på Ålands hälso- & sjukvårds hemsida.

 

Uppdaterad den 11 juni 2020

 

 • Finska regeringen har beslutat att lätta reserestriktioner mellan länder som har liknande smittoläge. Från och med den 15 juni öppnas gränserna till Estland, Lettland, Litauen, Norge, Danmark och Island, och personer som anländer till Finland från dessa länder behöver inte hålla sig i karantän. Trafiken över de yttre gränserna ska fortsättningsvis begränsas fram till den 14 juli 2020.

 • Reserestriktionerna och gränskontrollen vid de inre gränserna mellan Sverige och Finland fortsätter. Från Sverige får man åka till Finland av arbetsskäl och av andra nödvändiga personliga och familjeskäl som är t. ex. parförhållande eller en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland. Rekommendationen om karantän hålls i kraft gällande Sverige.

 • Arbetsresor är möjliga även för medborgare i EU- och Schengenländer samt för brittiska medborgare. Personer som anländer till Finland från länder som fortfarande omfattas av gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna, t. ex. Sverige, Tyskland och Ryssland, rekommenderas självmant hålla sig i karantän. 

Läs mer om regeringens beslut på Statsrådets hemsida och i Yles artikel

 

Uppdaterad den 1 juni 2020

 

 • Finska regeringen har hävt sin rekommendation om att undvika fritidsresor inom Finland. Detta innebär att det nu går bra för personer bosatta i Finland att resa inrikes, inklusive Åland, så länge man tar hänsyn till myndigheternas hälso- och säkerhetsrekommendationer.

Läs mer på Statstrådets hemsida och i Yles artikel 

 • Restaurangerna och kaféerna, som under perioden 4.4.–31.5.2020 fick ha öppet endast för take away, får öppna sina dörrar för kunder i hela Finland den 1 juni 2020 med vissa begränsningar (bl.a. i öppettider och antal kundplatser). 

Information från Statsrådet
Restauranger och kaféer får hålla öppet mellan klockan 6 och 23. Servering av alkoholdrycker är tillåten endast mellan klockan 9 och 22. Antalet kunder inomhus i restauranger begränsas till hälften av det normala antalet kundplatser.

Statsrådet ska regelbundet bedöma om begränsningarna på olika områden i lagen och förordningen är nödvändiga för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Restaurangerna förpliktas att iaktta särskilda hygienkrav och att se till att avståndet mellan kunderna är tillräckligt stort. Alla kunder ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en disk. Kunderna kan själva hämta sina inköp till exempel från disken, men de får inte servera sig själva mat och dryck till exempel från ett buffébord.

Läs mer på Statsrådets hemsida

 

 • Muséer och andra kultur- och fritidsanläggningar får öppna sina dörrar för kunder från den 1 juni 2020. 

Regeringen rekommenderar att anvisningarna om säkerhetsavstånd och hygien iakttas vid kulturevenemang. Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har den 14 maj 2020 utfärdat anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar.

Till exempel museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, fritidslokaler och fritidsanläggningar, ungdomslokaler och klubbhus får öppnas från och med ingången av juni.

Konserter, teaterföreställningar, festivaler och andra kulturevenemang är offentliga tillställningar. Vid dessa evenemang ska det gällande maximiantalet deltagare på 50 personer, eller 500 personer genom specialarrangemang, iakttas. Offentliga tillställningar med över 500 personer är förbjudna till och med den 31 juli.

Läs mer på Statsrådets hemsida 

 

 • I sommar kommer Finnair att flyga två gånger om dagen mellan Finland och Åland från och med den 1 juli 2020. Flygen är sk. triangelflyg, vilket innebär att det blir mellanlandning i Åbo på den ena etappen. 

Se flygtider och boka din resa på Finnairs hemsida

 

Uppdaterad den 26 maj 2020 

 

 • Viking Lines Rosella öppnar upp för passagerartrafik den 26 maj 2020 och börjar trafikera mellan Mariehamn och Kapellskär enligt en anpassad fraktturlista. För tillfället är nödvändig reguljärtrafik möjlig, ej kryssningar. 

Information från Viking Line

Fr.o.m. 26.5: I och med att Mariehamns Hamn öppnat för persontrafik kommer Rosella att ta passagerare på avgångarna från Mariehamn och Kapellskär från och med tisdag 26.5 enligt anpassad turlista. Se tidtabellen här. Arbetsresor och andra nödvändiga resor tillåtna utifrån finska gränsbevakningens definitioner. Alla kryssningar är inställda tillsvidare.

Passagerarkapaciteten är för närvarande kraftigt begränsad. Observera att det inte går någon anslutningsbuss till/från Kapellskär. 
Vi rekommenderar samtliga resenärer att inför resa bekanta sig med de direktiv som myndigheterna givit.

 

Uppdaterad den 25 maj 2020

 

 • Mariehamns hamn är öppen för passagerartrafik. Tallink Siljas fartyg Galaxy och Baltic Princess börjar anlöpa Mariehamn från den 28 maj och Viking Lines fartyg Amorella och Viking Grace från den 29 maj 2020. Detta gäller ankomst på eftermiddagen, på natten går fartygen via Långnäs som vanligt. 

 

Uppdaterad den 19 maj 2020

 

 • Finnair flyger under april–juni från Finland till Åland på rutten Helsingfors–Mariehamn. Från och med juli 2020 kommer Finnair att öka på antal flygningar för denna rutt och att flyga igen på rutten Åbo–Mariehamn. 
  Den 18 maj införde Finnair nya åtgärder så att flygresenärer ska känna sig trygga både på flygplatsen och under flygresan.

Läs mer på Finnairs hemsida och pressmeddelande

 

 • Air Leap flyger till och från Åland både på rutten Stockholm/Arlanda–Mariehamn och på rutten Åbo–Mariehamn.

Läs mer på Air Leaps hemsida

 

Uppdaterad den 14 maj 2020

 

 • Sveriges UD avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder fram till den 15 juli 2020.

Information från Utrikesdepartementet
På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer på UD:s hemsida

 

 • Vänligen observera att passagerarfartyg som trafikerar på linjen Sverige – Åland – Finland går via Långnäs i och med att terminalerna i Mariehamns västra hamn är stängda för passagerare under undantagstillståndet. 

 

Uppdaterad den 13 maj 2020

 • Gänskontrollen vid de finska gränserna fortsätter för tillfället fram till den 14 juni 2020. Från den 14 maj tillåter Finlands gränsmyndigheter arbetspendling och annan nödvändig trafik inom Schengenområdet, t.ex. mellan Sverige och Åland/Finland.

Information från Statsrådet

Från och med den 14 maj tillåts i trafiken inom Schengenområdet arbetsresor som baserar sig på ett anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag samt andra nödvändiga resor.
Det rekommenderas att personer som reser in i landet självmant håller sig i karantän i 14 dygn.

Se frågor och svar om begränsningar och rekommendationer under coronaepidemin 

Information från Gränsbevakningsväsendet
Syftet med och förutsättningarna för en planerad arbetsresa som baserar sig på ett anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag utreds i samband med gränskontrollen. Vid gränskontrollen kan pendlare bes visa upp handlingar för att konstatera att de uppfyller villkoren för inresa.

Läs mer om gränsövergång från den 14 maj 2020

 

 • Tallink Grupp öppnar upp passagerartrafik för medborgare inom Schengenområdet som behöver resa till Finland av arbetsskäl eller av andra nödvändiga skäl med Tallink Grupps fartyg Megastar, Star, Baltic Princess och Silja Galaxy från och med den 14 maj 2020. Nöjesresor är inte tillåtna.

Information från Tallink Silja
Passagerartrafik med färjor till Finland avbröts den 11 april 2020 på begäran av den finska regeringen för att förhindra spridning av Coronaviruset. I takt med att situationen har förbättrats, antog den finska regeringen ett beslut den 4 maj att återställa passagerartrafiken med färjor till Finland för medborgare inom Schengen som måste resa till Finland av arbetsskäl eller av andra nödvändiga skäl. Gränskontrollen vid de finska gränserna kommer att kvarstå också efter den 14 maj tills vidare. Rena nöjesresor till Finland är för närvarande fortfarande inte tillåtna och beslut om att tillåta turism till Finland kommer att fattas av den finska regeringen i takt med att Coronakrisen förbättras ytterligare. Människor som reser till Finland måste fortfarande följa de strikta regler för hygien och hälsa som myndigheterna infört.

Läs mer på Tallink Siljas hemsida

 

 • Viking Lines fartyg Viking Grace och Amorella öppnar upp passagerartrafik på linjen Stockholm – Åland (Långnäs) – Finland för arbetsresor och andra nödvändiga resor från den 14 maj utifrån finska gränsbevakningens definitioner. Nöjesresor och -kryssningar är inte tillåtna.

Information från Viking Line 
Avgångar med Viking Lines fartyg

Från den 14/5 öppnar nu de finska myndigheterna möjligheten för arbetsresor och andra nödvändiga resor inom Schengenområdet, t ex mellan Sverige, Åland och Finland.

För Viking Lines del gäller det resor med fartygen Viking Grace och Amorella på linjen Stockholm – Åland (Långnäs) – Åbo. Och även linjen mellan Helsingfors och Tallinn.

Vi ber dig som resenär att vara uppmärksam på vilka regler som gäller för inresa till respektive land och att det är ditt eget ansvar att se till att din resa uppfyller kraven. Du hittar aktuell information hos respektive myndighet och du hittar länkar till myndigheterna på Vikingline.se via länken nedan.

Gränskontrollen vid de finska gränserna kvarstår tills vidare. Nöjesresor och nöjeskryssningar är inte tillåtna.

Läs mer på Viking Lines sida