Färjeöverfart och vandringsstigar, etapp 1 av S:t Olofs sjöled.

Sträckan från finska Galtby till åländska Kökar är 31 sjömil, eller 57 kilometer, lång. Den trafikeras av den åländska skärgårdstrafiken, Södra linjen. Turlista finns på sidan Turlistor hos Ålandstrafiken. Ett mer medeltida resealternativ är att segla från Galtby eller Korpoström till Kökar.

Du färdas över Skärgårdshavet, som ligger mellan Åland och det finska fastlandet. När fjärden vidgar sig är du på den del av Skärgårdshavet som kallas Skiftet. Halvvägs till Kökar, mitt i Skiftet, har du Kråkskär femhundra meter om babord. Det är en nationalpark – en karg ö med hedar, skogsbetesmarker, hagmarker, ängar och strandängar. Under sommaren betar får på ön, så att kulturlandskapet bevaras.

Du kan ana Jungfruskär i nordväst på cirka fem kilometers håll. Där har funnits ett kapell och en sjömanskrog. I medlet av 1800-talet beboddes ön av torpare. Under andra världskriget blev Jungfruskärs militära betydelse större och kanoner och en kasern placerades på ön. Försvarsmakten bemannade ön fram till år 1977 men från och med år 1983 finns det inte längre fast bosättning på ön. Vid Gråskär, sju kilometer senare, lämnar du Finland och passerar in på åländska vatten.

Du anländer till Kökar, en ö vars landyta är lika stor som Manhattan i New York, nämligen 59 kvadratkilometer. Manhattan är dock avsevärt mer befolkad än Kökar: 1,7 miljoner invånare, jämfört med Kökars 234.

På ön finns två vandringsstigar, som båda utgör en del av S:t Olofs sjöled. Välj en av dem, eller njut av Kökar genom att vandra båda! Börja med att följa vägen till Överboda vägskäl, där leden delar sig i Östra och Västra Kökar.

 

Östra Kökar

Du vandrar genom Karlby, som är Kökars huvudort med bank och post, hotell och restaurang, kommunkontor och skola, gästhamn, bageri, café och butik. Från Karlby vandrar du vidare österut över Finnö och Flattö. Stigen går förbi Estholm via Flattö ström, en vattenväg som skär rakt genom Kökar. Du går sedan norrut förbi Kökar hembygdsmuseum och vindkraftverk och därefter västerut fram till Väster i Sundets vackra hamn.

Vägen tillbaka går först norrut och sedan österut ner genom Hellsö by, förbi museet och sedan tillbaka mot Karlby.

 

Västra Kökar

När du vandrar stigen över västra Kökar passerar du avtaget till Otterböte, som ligger cirka 500 meter från stora vägen och som var en boplats under bronsåldern, mellan 1200–1000 f Kr. Boplatsen grävdes ut för drygt 50 år sedan och man hittade nio husgrunder och en mängd krukskärvor och ben från olika kreatur. Annars leder vägen fram till Vervans by, som hörde till det medeltida kloster som låg på Hamnö.

När du går vidare kommer du fram till detta franciskanska kloster från 1400–talet. Här ligger S:ta Anna vackra kyrka bland klostrets gamla husgrunder. Klocktornet är en fyr där man fann en medeltida kalk som kökarborna i många hundra år gömt för kungens fogdar. Gå samma väg tillbaka till Harparnäs.

Nästa etapp i S:t Olofs sjöled: Kökar – Sottunga

Tags


Relaterade artiklar

Hammarlands kyrka−Marsund-Storby−Grisslehamn

Från Hammarlands kyrka går du genom allén med lindar och askar förbi prästgården och fortsätter till södra Mörby och vidare till Marsundsbron. När du passerat över bron har du nått Eckerö, en av Ålands största öar. Vandrigsstigen tar dig förbi S:t Lars kyrka och Storby med ståtligt post- och tullhus som idag är ett säsongsöppet besöksmål med museum, utställningar och café.

Läs mer

Jomala kyrka−Ingby−Bjärström−Hammarlands kyrka

Stigen fortsätter norrut, in över Ingbyberget med bronsåldersrösen, trollkyrka och en stenåker med rastplats och fin utsikt över Lumparn och Jomala. Du går längs med Jomalaleden och Sadelinleden, passerar över Bjärströms bro och vandrar genom vackra odlingslandskap och skog samt genom pittoreska Näfsby innan du når fram till etappens slut vid Hammarlands kyrka.

Läs mer

Lemböte−Önningeby−Jomala kyrka

Efter Lemströms kanal följer du en vacker, vindlande grusväg till Önningeby med stora, vackra gårdar och gårdsmiljöer samt Önningebymuseet. Vandringsstigen passerar också Jomala kyrka som är en av Finlands äldsta kyrkor med en mycket komplex byggnadshistoria. Jomala är ett pilgrimscentrum och utgör mitten av S:t Olofs sjöled.

Läs mer

Granboda−Bistorp−Lemböte

S:t Olofs sjöled och Lemlandsleden slingrar sig tillsammans upp och ned för Bistorpsberget, 77 meter över havet, genom en glesstammig barrskogfortsätter och vidare till Lemlands kyrka, helgad åt S:ta Birgitta. Under etappen gör du också en avstickare in till Lemböte kapell, ett litet sjöfararkapell helgat åt S:t Olof, som byggdes under slutet av 1200-talet.

Läs mer

Sottunga−Långnäs−Granboda

Den 2,5 kilometer långa vandringsstig som börjar och slutar i Sottunga färjläge tar dig genom Sottungas förflutna, speciellt hamnområdets och kyrkans historia. Ta sedan färjan mot Långnäs där du efter resan genom skärgården stiger av på fasta Åland där sjövägen mellan Finland och Åland slutar/börjar. Från Långnäs hamn vandrar du vidare längs S:t Olofs sjöled på fast mark.

Läs mer

Kökar–Sottunga

Färjan från Kökar avgår från färjläget i Harparnäs och går norrut mot Sottunga. Avståndet är 14 sjömil eller 25 kilometer och redan med färjan tar en timme och en kvart. Du passerad bl. a. sjömärket Lucia. Framme på Sottunga är det dags att kliva i land och vandra runt Finlands minsta kommun!

Läs mer

S:t Olofs sjöled

S:t Olofs sjöled är den första pilgrimsleden i världen som går genom skärgårdsmiljö. Leden sträcker sig från Åbo domkyrka i Finland genom den åländska skärgården och över fasta Åland till Sverige där den ansluter till S:t Olavsleden. Leden från Galtby i Finland till svenska Grisslehamn är 205 km lång och utgörs av sju etapper. Varje etapp är omkring 15−20 kilometer lång och passar som en dagsetapp.

Läs mer