Färjeöverfarter och vandringsstigar, etapp 3 av S:t Olofs sjöled.

Den 2,5 kilometer långa vandringsstig som börjar och slutar i Sottunga färjläge tar dig genom Sottungas förflutna, speciellt hamnområdets och kyrkans historia. Under stora ofreden drabbades Sottunga hårt och öns befolkning flydde. När familjerna återvände var allt skövlat, uppbränt och överväxt. Om kyrkan finns anteckningen att ”altartaflan upbränd tillika med Capellet”. För dig som vill dröja längre på Sottunga finns ytterligare en vandringsstig. För mer information, klicka här.

För att fortsätta längs S:t Olofs sjöled, ta färjan mot Långnäs. Sträckan trafikeras av den åländska skärgårdstrafiken, Södra linjen. Turlista finns på sidan Turlistor hos Ålandstrafiken.

Från Sottunga är det 13 sjömil, eller 23 kilometer, till Långnäs hamn, där du efter resan genom skärgården stiger av på fasta Åland. I Långnäs hamn börjar/slutar sjövägen mellan Finland och Åland.

Från Långnäs hamn vandrar du vidare längs S:t Olofs sjöled på fast mark. Du går västerut, på gångvägen invid landsvägen till att börja med för att senare vika av in mot Lumparby. Där finns S:t Andreas vita och gula träkyrka med rött plank runtomkring. Kyrkan är byggd 1728 sedan ryssarna under stora ofreden bränt ner den gamla. Folkskolan intill är en av Ålands första.

Etappen avslutas i Granboda, som är sjöfartsbygd med stora skeppargårdar. Landsvägen löper tätt intill Nedergård på norra sidan, med de två stora skeppargårdarna Andersas och Pellas bortom.

Nästa etapp i S:t Olofs sjöled: Granboda – BistorpLemböte

Tags


Relaterade artiklar

Hammarlands kyrka−Marsund-Storby−Grisslehamn

Från Hammarlands kyrka går du genom allén med lindar och askar förbi prästgården och fortsätter till södra Mörby och vidare till Marsundsbron. När du passerat över bron har du nått Eckerö, en av Ålands största öar. Vandrigsstigen tar dig förbi S:t Lars kyrka och Storby med ståtligt post- och tullhus som idag är ett säsongsöppet besöksmål med museum, utställningar och café.

Läs mer

Jomala kyrka−Ingby−Bjärström−Hammarlands kyrka

Stigen fortsätter norrut, in över Ingbyberget med bronsåldersrösen, trollkyrka och en stenåker med rastplats och fin utsikt över Lumparn och Jomala. Du går längs med Jomalaleden och Sadelinleden, passerar över Bjärströms bro och vandrar genom vackra odlingslandskap och skog samt genom pittoreska Näfsby innan du når fram till etappens slut vid Hammarlands kyrka.

Läs mer

Lemböte−Önningeby−Jomala kyrka

Efter Lemströms kanal följer du en vacker, vindlande grusväg till Önningeby med stora, vackra gårdar och gårdsmiljöer samt Önningebymuseet. Vandringsstigen passerar också Jomala kyrka som är en av Finlands äldsta kyrkor med en mycket komplex byggnadshistoria. Jomala är ett pilgrimscentrum och utgör mitten av S:t Olofs sjöled.

Läs mer

Granboda−Bistorp−Lemböte

S:t Olofs sjöled och Lemlandsleden slingrar sig tillsammans upp och ned för Bistorpsberget, 77 meter över havet, genom en glesstammig barrskogfortsätter och vidare till Lemlands kyrka, helgad åt S:ta Birgitta. Under etappen gör du också en avstickare in till Lemböte kapell, ett litet sjöfararkapell helgat åt S:t Olof, som byggdes under slutet av 1200-talet.

Läs mer

Kökar–Sottunga

Färjan från Kökar avgår från färjläget i Harparnäs och går norrut mot Sottunga. Avståndet är 14 sjömil eller 25 kilometer och redan med färjan tar en timme och en kvart. Du passerad bl. a. sjömärket Lucia. Framme på Sottunga är det dags att kliva i land och vandra runt Finlands minsta kommun!

Läs mer

Galtby–Kökar

Sträckan från finska Galtby till åländska Kökar är 31 sjömil eller 57 kilometer lång. Den trafikeras av den åländska skärgårdstrafiken, Södra linjen. På Kökar finns två vandringsstigar som båda utgör en del av S:t Olofs sjöled. Välj en av dem eller njut av Kökar genom att vandra båda!

Läs mer

S:t Olofs sjöled

S:t Olofs sjöled är den första pilgrimsleden i världen som går genom skärgårdsmiljö. Leden sträcker sig från Åbo domkyrka i Finland genom den åländska skärgården och över fasta Åland till Sverige där den ansluter till S:t Olavsleden. Leden från Galtby i Finland till svenska Grisslehamn är 205 km lång och utgörs av sju etapper. Varje etapp är omkring 15−20 kilometer lång och passar som en dagsetapp.

Läs mer