Vandringsstig, etapp 6 av S:t Olofs sjöled.

Från Jomala kyrka går du norrut knappt två kilometer till avtaget in på Målar Gabriels väg där torpet Fridhem ligger, välbevarat i modern tid och som också klarade sig igenom stora ofreden. Vandringsstigen fortsätter sedan norrut, in över Ingbyberget. Stora Ingbyberget är 67 meter högt, med bronsåldersrösen, en stenåker och en trollkyrka. Vid stenåkern finns en rastplats med utsiktstorn, bänkar och bord samt fin utsikt över Lumparn och Jomala. Längs sträckningen går du längs med Jomalaleden och Sadelinleden. Den senare är uppkallad efter prosten i Hammarland Petter Ulric Ferdinand Sadelin (1788-1858), som i kraft av sitt ämbete ansågs ha makten över djävulen själv.

Du passerar över Bjärströms bro, omnämnd redan 1538. När den ordinarie posttrafiken började gå över Åland 1638 var postvägen över Bjärströms bro den enda större vägen på Åland. De övriga vägarna var sällan ens körbara med häst och kärra, de får snarare betecknas som ridstigar. En stor del av passagerartrafiken mellan Sverige och dess östra rikshalva gick samma väg.

På andra sidan Bjärströms bro är du i Hammarland, som sträcker sig till Marsundet i öster. Du vandrar genom vackra odlingslandskap och skog samt passerar genom pittoreska Näfsby innan du når fram till etappens slut vid Hammarlands kyrka. Kyrkan ligger vid den gamla postrotevägen. Ett stort gravfält, Kjusan, ligger precis väster om den. Kyrkan byggdes under 1200-talet och fick sitt torn på 1300-talet. Den har en sträng, fästningsliknande karaktär med en ålderdomlig tornhuv men inuti är den intim och harmonisk med eleganta kupolvalv skirt målade i grönt och rött.

Hammarlands kyrka är helgad åt Catharina, som var en lärd och nobel kvinna i Siena på 400-talet.

Nästa etapp i S:t Olofs sjöled: Hammarlands kyrka – Marsund – Storby – Grisslehamn

Tags


Relaterade artiklar

Hammarlands kyrka−Marsund-Storby−Grisslehamn

Från Hammarlands kyrka går du genom allén med lindar och askar förbi prästgården och fortsätter till södra Mörby och vidare till Marsundsbron. När du passerat över bron har du nått Eckerö, en av Ålands största öar. Vandrigsstigen tar dig förbi S:t Lars kyrka och Storby med ståtligt post- och tullhus som idag är ett säsongsöppet besöksmål med museum, utställningar och café.

Läs mer

Lemböte−Önningeby−Jomala kyrka

Efter Lemströms kanal följer du en vacker, vindlande grusväg till Önningeby med stora, vackra gårdar och gårdsmiljöer samt Önningebymuseet. Vandringsstigen passerar också Jomala kyrka som är en av Finlands äldsta kyrkor med en mycket komplex byggnadshistoria. Jomala är ett pilgrimscentrum och utgör mitten av S:t Olofs sjöled.

Läs mer

Granboda−Bistorp−Lemböte

S:t Olofs sjöled och Lemlandsleden slingrar sig tillsammans upp och ned för Bistorpsberget, 77 meter över havet, genom en glesstammig barrskogfortsätter och vidare till Lemlands kyrka, helgad åt S:ta Birgitta. Under etappen gör du också en avstickare in till Lemböte kapell, ett litet sjöfararkapell helgat åt S:t Olof, som byggdes under slutet av 1200-talet.

Läs mer

Sottunga−Långnäs−Granboda

Den 2,5 kilometer långa vandringsstig som börjar och slutar i Sottunga färjläge tar dig genom Sottungas förflutna, speciellt hamnområdets och kyrkans historia. Ta sedan färjan mot Långnäs där du efter resan genom skärgården stiger av på fasta Åland där sjövägen mellan Finland och Åland slutar/börjar. Från Långnäs hamn vandrar du vidare längs S:t Olofs sjöled på fast mark.

Läs mer

Kökar–Sottunga

Färjan från Kökar avgår från färjläget i Harparnäs och går norrut mot Sottunga. Avståndet är 14 sjömil eller 25 kilometer och redan med färjan tar en timme och en kvart. Du passerad bl. a. sjömärket Lucia. Framme på Sottunga är det dags att kliva i land och vandra runt Finlands minsta kommun!

Läs mer

Galtby–Kökar

Sträckan från finska Galtby till åländska Kökar är 31 sjömil eller 57 kilometer lång. Den trafikeras av den åländska skärgårdstrafiken, Södra linjen. På Kökar finns två vandringsstigar som båda utgör en del av S:t Olofs sjöled. Välj en av dem eller njut av Kökar genom att vandra båda!

Läs mer

S:t Olofs sjöled

S:t Olofs sjöled är den första pilgrimsleden i världen som går genom skärgårdsmiljö. Leden sträcker sig från Åbo domkyrka i Finland genom den åländska skärgården och över fasta Åland till Sverige där den ansluter till S:t Olavsleden. Leden från Galtby i Finland till svenska Grisslehamn är 205 km lång och utgörs av sju etapper. Varje etapp är omkring 15−20 kilometer lång och passar som en dagsetapp.

Läs mer