Hållbarhet är en viktig del av den turistiska upplevelsen och allt fler resenärer förväntar sig idag ett tydligt hållbarhetsarbete av de destinationer och verksamheter de besöker. På Åland är flera verksamheter certifierade med de internationella hållbarhetscertifikaten Green Key och Blue Flag. Visit Åland ansvarar för samarbetet kring certifieringen på Åland.

 

 

GREEN KEY

Green Key är den ledande hållbarhetscertifieringen inom turismbranschen i världen. Det främsta målet med certifieringen är att driva en hållbar och ansvarstagande 

verksamhet som minskar miljöpåverkan. Green Key tilldelas bl.a. hotell, gästhem, mindre boenden, campingplatser, restauranger, konferensanläggningar och muséer som uppfyller en rad miljö- och hållbarhetskrav av hög standard.

Kriterierna omfattar konkreta mål som användning av lokalproducerade och ekologiska livsmedel och drycker, minskning av energi- och vattenförbrukning, effektiv sophantering och -sortering samt miljövänlig städning. Mer abstrakta krav är t.ex. att informera om och uppmuntra kunderna till hållbara aktiviteter samt engagera och utbilda sin personal i miljöarbete.

Totalt finns över 3 200 Green Key-certifierade verksamheter i över 60 länder. På Åland finns idag 27 stycken Green Key-certifierade verksamheter. Du hittar dem alla nedan.

 

Green Key-certifierade verksamheter på Åland

Logianläggningar

Restauranger och caféer

Konferensanläggningar

 

Vill du veta mer? Läs mer om Green Key International på deras hemsida deras hemsida.

 

BLUE FLAG

Blue Flag är en internationell hållbarhetscertifiering för gästhamnar, stränder och hållbar båtturism. Totalt är över 4500 verksamheter i nästan 50 länder Blue Flag-certifierade. På Åland har man certifierat gästhamnar och de fem första gästhamnarna fick sin Blue Flag-certifiering på våren 2020. De åländska gästhamnarna var de enda certifierade i Finland och man arbetar för att flera åländska gästhamnar ska kunna certifieras i nära framtid.

För att bli godkänd för Blue Flag bör gästhamnen uppfylla många krav inom områdena miljö, utbildning, säkerhet och service. Gästhamnen måste exempelvis ha en miljöpolicy och -plan där man har mål gällande vatten- och energikonsumtion, sophantering, hälsa och säkerhet och användning av miljövänliga produkter. Den certifierade hamnen binder sig även till att främja och bevara områdets djurliv och natur samt sträva efter god vattenkvalitet.

Kraven på gästhamnens byggnader och utrymmen är höga. Sanitetsutrymmen i en Blue Flag-hamn bör ha en hög standard. Det finns dricksvatten tillgängligt, man har ett väl fungerande sopsorteringssystem och septitankstömning. I hamnen finns alltid godkänd och synligt placerad utrustning för både livräddning, första hjälp och brandbekämpning.

Förutom den praktiska servicen utbildas personalen i miljöarbete och alla besökare informeras om hållbarhetsarbete.

 

Blue Flag-certifierade gästhamnar på Åland

 

Vill du veta mer? Läs mer om Blue Flag International på deras hemsida.

 

 


Relaterade artiklar

Lemlandsleden – bergshöjder och skutsjöfart

Leden kan vandras i flera olika etapper och ungefär halvvägs ligger byn Söderby. Sträckan Lemböte-Söderby går över flera bergshöjder med fin utsikt över hav och skärgård, och sträckan Söderby–Lumparsund över Bistorpberget, 77 meter över havet. Utsikten är fin över havsfjärden Lumparn och här finns stora stenåkrar som inlandsisen lämnat efter sig.

Läs mer

Lövö – fredskongress och ryska bakugnar

Byn Lövö var under det stora nordiska kriget en scen för ett viktigt stormaktsspel, en fredskongress mellan Sverige och Ryssland 1718–19. Stigen går på historisk mark förbi åkrar och ängar och genom björk- och tallskog. Längs stigen finns bl.a. rester av ryska bakugnar och ett fågeltorn.

Läs mer

Byrundan – byvandring i Finlands minsta kommun

Åker- och betesmarkerna ger byn en öppen karaktär, och flera av gårdarna är omgivna av lummiga trädgårdar med stora vårdträd. Stigen passerar bl.a. byns midsommarstång och gamla skolbyggnad som är idag ett hembygdsmuseum samt den enda bevarade väderkvarnen i byn. 

Läs mer

Skogsrundan – havsutsikt och myrmark

Stigen går förbi Sottunga kyrka, genom en tallskog och längs bergen på den västra sidan av ön. Här har man fin utsikt över skärgården, på berget finns också en rastplats med stockbord. Efter bergen går stigen runt en myr och längs byvägen tillbaka till startpunkten i gästhamnen. 

Läs mer

Sadelinleden – kulturlandskap och orkidéer

Leden bjuder på omväxlande natur som ängs- och bergsmarker, skog och stränder. Den kan tas i kortare etapper och i båda riktningarna. Man kan välja att starta och avsluta vandringen på platser där sträckningen går nära landsvägen. Leden passerar flera byar och sevärdheter, och längs stigen finns flera utsiktstorn.

Läs mer

Mariehamn Runt – småbåtshamnar, stränder och färjor

Mariehamn har stränder med skärgårdskänsla både i öster och väster och stigen går längs dem, delvis riktigt nära strandkanterna. På den västra sidan är det mer kuperat med klippor, på den östra stranden mer låglänt och gräsbevuxet. Längs rutten finns bl.a. träramper, bänkar, badplatser och småbåtshamnar.

Läs mer

Järsö – klipphällar, havsutsikt och löväng

Den vita stigen börjar och slutar på samma plats och går runt en udde med berghällar. Längst ut på udden har man fin utsikt över havet och farleden där färjorna mellan Sverige, Åland och Finland går. Den röda och den blå stigen är avstickare från den vita och kan tas som en egen runda. Man kan också välja att bara gå en av dem.

Läs mer

Kalen – bronsålder och krigsminnen

Kalen bjuder på storslagen skärgårdsnatur och historiska minnen. Området var den del av Kökar som först steg upp ur havet efter istiden. Här finns bl.a. Tellmossberget, ett av Kökars högsta berg, och rester av ett ryskt kustbatteri från första världskriget. Naturen är omväxlande, och både växt- och fågellivet är rikt.

Läs mer