Hållbarhet är en viktig del av den turistiska upplevelsen. Allt fler resenärer förväntar sig idag ett tydligt hållbarhetsarbete av de destinationer och verksamheter de besöker. För några år sedan ansågs hållbar turism främst vara något som förknippades med lyxturism, medan det numera är en hygienfaktor. Visit Åland driver de internationella hållbarhetscertifieringarna Green Key och Blue Flag.

 

 

GREEN KEY

Green Key är den ledande hållbarhetscertifieringen inom turismbranschen i världen. Det främsta målet med certifieringen är att driva en hållbar och ansvarstagande verksamhet, som minskar sin miljöpåverkan. Idag finns 22 Green Key-certifierade verksamheter på Åland. Du hittar dem alla nedan.

 

Green Key-certifierade verksamheter på Åland

Logianläggningar

 

Restauranger och caféer

 

Konferensanläggningar

 

På Åland finns även Svanencertifierade anläggningar, nämligen Hotell Pommern och Hotell Savoy samt Bistro Savoy och Kvarter5.

Är du intresserad av att veta mer om Green Key-certifieringen, kontakta programansvariga Emma Lundberg på +358 (0)457 344 9901 eller [email protected].  

Totalt finns över 3 200 Green Key-certifierade verksamheter i över 60 länder. Programmet drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat FN och World Tourism Organization (WTO). Du hittar mer information om Green Key International på deras hemsida.

 

 

 

BLUE FLAG

Blue Flag är en internationell hållbarhetscertifiering för gästhamnar, stränder och hållbar båtturism. Åland har valt att arbeta med gästhamnar och fick sina första Blue Flag-certifierade gästhamnar våren 2020. De åländska gästhamnarna är de enda Blue Flag-certifierade i Finland.  

 

Blue Flag-certifierade gästhamnar på Åland

 

Är du intresserad av att jobba mot Blue Flag-certifiering? Kontakta programansvariga Emma Lundberg på +358 (0)457 344 9901 eller [email protected].

Totalt är över 4500 verksamheter i nästan 50 länder Blue Flag-certifierade. Programmet drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat FN och World Tourism Organization (WTO). Du hittar mer information om Blue Flag International på deras hemsida.

 

 


Relaterade artiklar

Lemlandsleden – bergshöjder och skutsjöfart

Leden kan vandras i flera olika etapper och ungefär halvvägs ligger byn Söderby. Sträckan Lemböte-Söderby går över flera bergshöjder med fin utsikt över hav och skärgård, och sträckan Söderby–Lumparsund över Bistorpberget, 77 meter över havet. Utsikten är fin över havsfjärden Lumparn och här finns stora stenåkrar som inlandsisen lämnat efter sig.

Läs mer

Lövö – fredskongress och ryska bakugnar

Byn Lövö var under det stora nordiska kriget en scen för ett viktigt stormaktsspel, en fredskongress mellan Sverige och Ryssland 1718–19. Stigen går på historisk mark förbi åkrar och ängar och genom björk- och tallskog. Längs stigen finns bl.a. rester av ryska bakugnar och ett fågeltorn.

Läs mer

Byrundan – byvandring i Finlands minsta kommun

Åker- och betesmarkerna ger byn en öppen karaktär, och flera av gårdarna är omgivna av lummiga trädgårdar med stora vårdträd. Stigen passerar bl.a. byns midsommarstång och gamla skolbyggnad som är idag ett hembygdsmuseum samt den enda bevarade väderkvarnen i byn. 

Läs mer

Skogsrundan – havsutsikt och myrmark

Stigen går förbi Sottunga kyrka, genom en tallskog och längs bergen på den västra sidan av ön. Här har man fin utsikt över skärgården, på berget finns också en rastplats med stockbord. Efter bergen går stigen runt en myr och längs byvägen tillbaka till startpunkten i gästhamnen. 

Läs mer

Sadelinleden – kulturlandskap och orkidéer

Leden bjuder på omväxlande natur som ängs- och bergsmarker, skog och stränder. Den kan tas i kortare etapper och i båda riktningarna. Man kan välja att starta och avsluta vandringen på platser där sträckningen går nära landsvägen. Leden passerar flera byar och sevärdheter, och längs stigen finns flera utsiktstorn.

Läs mer

Mariehamn Runt – småbåtshamnar, stränder och färjor

Mariehamn har stränder med skärgårdskänsla både i öster och väster och stigen går längs dem, delvis riktigt nära strandkanterna. På den västra sidan är det mer kuperat med klippor, på den östra stranden mer låglänt och gräsbevuxet. Längs rutten finns bl.a. träramper, bänkar, badplatser och småbåtshamnar.

Läs mer

Järsö – klipphällar, havsutsikt och löväng

Den vita stigen börjar och slutar på samma plats och går runt en udde med berghällar. Längst ut på udden har man fin utsikt över havet och farleden där färjorna mellan Sverige, Åland och Finland går. Den röda och den blå stigen är avstickare från den vita och kan tas som en egen runda. Man kan också välja att bara gå en av dem.

Läs mer

Kalen – bronsålder och krigsminnen

Kalen bjuder på storslagen skärgårdsnatur och historiska minnen. Området var den del av Kökar som först steg upp ur havet efter istiden. Här finns bl.a. Tellmossberget, ett av Kökars högsta berg, och rester av ett ryskt kustbatteri från första världskriget. Naturen är omväxlande, och både växt- och fågellivet är rikt.

Läs mer