Den här hemsidan använder sig av verktyget Google Analytics till att analysera hur besökare på hemsidan använder hemsidan. Verktyget använder cookies, textfiler som placeras i användarens dator för att samla logginformation och information om användarens beteende på hemsidan helt anonymt. Informationen som cookien genererar om användarens beteende på hemsidan (samt IP-adressen) vidarebefordras till Google. Denna information används sedan till att utvärdera hur hemsidan används av besökare, och till att producera statistiska rapporter för Visit Åland om hur hemsidan används.

Vi använder aldrig (och tillåter inte en tredje part använda) verktyget för den statistiska analysen till att spåra eller samla personliga uppgifter (Personally Identifiable Information, PII) från besökare på vår hemsida. Google förenar aldrig din IP-adress med några andra uppgifter hos Google. Varken vi eller Google förenar eller försöker förena en IP-adress med en dataanvändares identitet. Vi förknippar inga uppgifter samlade från den här hemsidan med personliga uppgifter från andra källor, förutom om du tydligt överlåtit sådan information via en fyll-i-formulär på vår hemsida.

Du kan välja att godkänna eller inaktivera cookies. De flesta webbläsares standardinställningar godkänner dem automatiskt, men i vanliga fall kan du ändra din webbläsares inställningar till att inaktivera cookies. Ifall du inaktiverar cookies genom att ändra din webbläsares inställningar bör du ta i beaktande att vissa funktioner på vår hemsida kan förhindras.

 

Dataanvändares personuppgifter

Användare av vår hemsida kan registrera sig för att kunna använda våra tjänster, delta i evenemang, göra uppköp, gå med i grupper eller ladda upp eller hämta information. Genom att registrera dig överlämnar du personliga uppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer eller andra vidkommande uppgifter. Om du gör uppköp frågar vi efter personliga uppgifter angående din ekonomi, såsom ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum och kreditkortets säkerhetskod. Alla uppgifter gällande din ekonomi används endast till att debitera dig för ditt uppköp. Dessa uppgifter kan vidarebefordras till banken som beviljat ditt kreditkort. Vi avslöjar inte personliga uppgifter vi samlat från dig till tredje parter utan din tillåtelse förutom när det är absolut nödvändigt, t.ex.: För att uppfylla din begäran, för att skydda oss från bedrägeri, för att uppfylla regler och villkor hos vår webbhotell.

 

Tredje parter 

Till den här hemsidan anknutna tjänster och erbjudanden har sina egna sekretesspolicyn som kan läsas på respektive återförsäljares eller tredje parts webbsidor. Eftersom vi inte kan kontrollera policyn och praxis hos tredje parter är vi inte ansvariga över deras policyn eller innehållet på deras webbsidor. Vi rekommenderar att läsa igenom sekretesspolicyn hos våra återförsäljare innan du överlåter dina personuppgifter till dem eller gör transaktioner med dem.


Relaterade artiklar

Lemlandsleden – bergshöjder och skutsjöfart

Leden kan vandras i flera olika etapper och ungefär halvvägs ligger byn Söderby. Sträckan Lemböte-Söderby går över flera bergshöjder med fin utsikt över hav och skärgård, och sträckan Söderby–Lumparsund över Bistorpberget, 77 meter över havet. Utsikten är fin över havsfjärden Lumparn och här finns stora stenåkrar som inlandsisen lämnat efter sig.

Läs mer

Lövö – fredskongress och ryska bakugnar

Byn Lövö var under det stora nordiska kriget en scen för ett viktigt stormaktsspel, en fredskongress mellan Sverige och Ryssland 1718–19. Stigen går på historisk mark förbi åkrar och ängar och genom björk- och tallskog. Längs stigen finns bl.a. rester av ryska bakugnar och ett fågeltorn.

Läs mer

Byrundan – byvandring i Finlands minsta kommun

Åker- och betesmarkerna ger byn en öppen karaktär, och flera av gårdarna är omgivna av lummiga trädgårdar med stora vårdträd. Stigen passerar bl.a. byns midsommarstång och gamla skolbyggnad som är idag ett hembygdsmuseum samt den enda bevarade väderkvarnen i byn. 

Läs mer

Skogsrundan – havsutsikt och myrmark

Stigen går förbi Sottunga kyrka, genom en tallskog och längs bergen på den västra sidan av ön. Här har man fin utsikt över skärgården, på berget finns också en rastplats med stockbord. Efter bergen går stigen runt en myr och längs byvägen tillbaka till startpunkten i gästhamnen. 

Läs mer

Sadelinleden – kulturlandskap och orkidéer

Leden bjuder på omväxlande natur som ängs- och bergsmarker, skog och stränder. Den kan tas i kortare etapper och i båda riktningarna. Man kan välja att starta och avsluta vandringen på platser där sträckningen går nära landsvägen. Leden passerar flera byar och sevärdheter, och längs stigen finns flera utsiktstorn.

Läs mer

Mariehamn Runt – småbåtshamnar, stränder och färjor

Mariehamn har stränder med skärgårdskänsla både i öster och väster och stigen går längs dem, delvis riktigt nära strandkanterna. På den västra sidan är det mer kuperat med klippor, på den östra stranden mer låglänt och gräsbevuxet. Längs rutten finns bl.a. träramper, bänkar, badplatser och småbåtshamnar.

Läs mer

Järsö – klipphällar, havsutsikt och löväng

Den vita stigen börjar och slutar på samma plats och går runt en udde med berghällar. Längst ut på udden har man fin utsikt över havet och farleden där färjorna mellan Sverige, Åland och Finland går. Den röda och den blå stigen är avstickare från den vita och kan tas som en egen runda. Man kan också välja att bara gå en av dem.

Läs mer

Kalen – bronsålder och krigsminnen

Kalen bjuder på storslagen skärgårdsnatur och historiska minnen. Området var den del av Kökar som först steg upp ur havet efter istiden. Här finns bl.a. Tellmossberget, ett av Kökars högsta berg, och rester av ett ryskt kustbatteri från första världskriget. Naturen är omväxlande, och både växt- och fågellivet är rikt.

Läs mer